Noardewyn

1e divisie / 21-stemmig / duur 4:00

Het werk Noardewyn (vertaald Noorderwind) draagt deze titel, omdat de hij bekend staat als een gunstige wind. Dit openingswerk werd gecomponeerd voor WMC deelname van het A-slagwerkensemble van S.D.G. Ommen in 2017.

Glockenspiel 1
Glockenspiel 2
Vibraphone 1
Vibraphone 2
Tubular bells
Xylophone 1
Xylophone 2
Marimba 1
Marimba 2
Marimba 3
Marimba 4
Timpani
Bass guitar

Percussion 1  ( Drums )
Percussion 2  ( Snare drum, ride cymbal )
Percussion 3  ( Bongo’s )
Percussion 4  ( 4 toms )
Percussion 5  ( S.C. barchimes, cymbals a2 )
Percussion 6  ( Tam-tam, triangel, cymbals a2)
Percussion 7  ( Cymbals a2, tam-tam, s.c. )
Percussion 8  ( Bass drum )